Wolny rynek

Wolny rynek

Wolny rynek

Wolny rynek to rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr lub pracy polega na wykonywaniu dobrowolnie zawieranych transakcji. Osoby dokonujące transakcji nie podlegają ograniczeniom oraz nakazom narzucanym przez osoby trzecie (na przykład państwo). Warunki transakcji ustalane są jedynie przez zainteresowane strony. Decyzje uczestników transakcji opierają się na dostępnych informacjach dotyczących zapotrzebowania na dany produkt.http://jak-wybielic-zeby.com.pl/m Powszechnie uznaje się, że gospodarka wolnorynkowa jest najbardziej efektywnym typem gospodarki, ponieważ pozwala na rozwój konkurencji, a także prowadzi do efektywnej alokacji zasobów. Obecnie istnienie wolnego rynku jest ograniczone, ponieważ w każdym kraju władza mniej lub bardziej ingeruje w sprawy gospodarcze czytaj więcej na naszej stronie. Również instytucje pozarządowe utrudniają funkcjonowanie wolnego rynku, takie jak np.

Unia Europejska, która narzuca państwom członkowskim regulacje dotyczące procesu kupna i sprzedaży towarów. Ruchy wolnościowe jednak coraz prężniej rozwijają się na całym świecie, propagując ideę wolnego rynku. Mamy nadzieję, że i polski ruch wolnościowy przestanie być marginalnym zjawiskiem. Być może za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat doczekamy momentu, w którym gospodarka nie będzie ograniczona zbytecznymi przepisami prawnymi.

– autor artykułu