sikorowski jak kapitalizm

sikorowski jak kapitalizm

Druga strona tej kontroli jest jednak, że niektóre z oszczędności generowanych przez scentralizowanego zarządzania usługami w chmurze publicznej zostaną utracone w prywatnych chmurach. Zamiast usługa staje się bliżej strukturze tradycyjnej lokalnej usługi oparte sieci, ale z korzyści płynących z wirtualizacji wymienionych powyżej.

Sieć serwerów sama może być obsługiwany wewnętrznie przez organizację (wymagane przez niektóre organy regulacyjne do poufnych danych) lub zewnętrznie przez dostawcę chmury (np Wirtualne Centrum Danych, VDC), ale dostęp będzie ograniczony do połączeń dokonywanych za Organizacji firewall. Aby zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę prywatnych chmur może zastosować pewne techniki cechy w tym zamkniętych sieciach serwerów (nie jest dzielona między klientami), hosting serwerów na miejscu i łączy elewacje z betonu architektonicznego dzierżawionych w celu uzyskania dostępu do tych sieci, gdzie są hostowane poza placem budowy.

© Stuart Mitchell 2012

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak różne modele cloud computing mogą być wykorzystywane przez firmy można odwiedzić VDC.

– autor artykułu