konferencja farmaceutyczna

konferencja farmaceutyczna

Publiczne Vs prywatne chmury

Jako alternatywę dla trzech warstwowych klasyfikacji usług opartych na chmurze – infrastruktura jako usługa (IaaS), Platform as a Service (PaaS) i Software as a Service (SaaS) – cloud computing mogą być klasyfikowane w oparciu o jak sieci bazowe są realizowane i dostępne dla klienta. Poniższy artykuł stanowi przegląd i dwóch głównych modeli publicznych i prywatnych chmurach.

Modele te nie opisują architekturę surowe i mogą być stosowane różne konfiguracje, aby osiągnąć każdy model chmurze. Ponadto, każdy model można stosować w celu zapewnienia każdym rzędem w chmurze, jak wspomniano powyżej.

Chmura publiczna

Gdy większość ludzi myśli o chmurze myślą o typowym modelu chmury publicznej, w którym usługi w ofercie są dostępne dla klientów publicznych za pośrednictwem sieci publicznej, najczęściej w Internecie. Dostępność tego modelu pozwala na usługi w chmurze, które należy dostarczyć do rynku masowego i dostawca scentralizować / basen (i udział) fizycznego zasobu obliczeniowej wymagają one oferować usługi; z wykorzystaniem wirtualizacji, gdzie muszą ustanowić środowisk operacyjnych. W rezultacie konsumenci i dostawcy usług w chmurze publicznej mogą korzystać ze znacznych korzyści skali, aby obniżyć koszty, jak również sama skalowalność reagować na wahania popytu.

Chmura usługi publiczne mogą być często bezpłatne dla klientów, finansowane na przykład reklamy, jednakże w przypadku gdy opłata jest stosowana zazwyczaj podążać pay as you go (prepaid) typ modelu – czyli konsument jest dostarczany z zasobów obliczeniowych, których potrzebują, jak a gdy jest to potrzebne, a opłaty są naliczane tylko za to, czego używać. Wiele usług w chmurze, które są najbardziej znane ogółowi konsumentów, zwłaszcza Software as a Service (SaaS) aplikacji, takich jak Google Docs (aplikacje „urząd” cloud oparte), Gmail (email webowy) lub Dropbox (przechowywanie danych w chmurze), zajęcia z piłki nożnej w Gdański upadek pod publicznym modelu chmury.

– autor artykułu